زندگی

زندگی را هر آنچه که فکر می کنیم می سازد و ز ندگی فعلی ما حاصل تفکراتی است که داشته ایم پس مثبت اندیش باشیم .و هر انچه را که داریم قدر بدانیم .زندگی حاصل تجربه خطا و اشتباهاتی است که داشته ایم پس از تجربه ی دیگران نیز استفاده کنیم تا خطا هایمان کمتر گردد.

/ 0 نظر / 8 بازدید